en
0031 (0)33 4621150

Vormen van onderzoek

Hieronder vind je een overzicht van verschillende vormen van onderzoeken die wij voor je uit kunnen voeren. Staat jouw type onderzoek er niet tussen? Geen probleem, vraag ons naar de mogelijkheden.

Smaak- en producttesten

Producttesten kunnen worden uitgevoerd voor reeds bestaande producten en voor het testen van nieuwe concepten/markten. Aan de hand van een productonderzoek kunnen er bijvoorbeeld nieuwe ideeën worden opgedaan voor/over een product en informatie worden verkregen over een betere samenstelling van een bestaand product. Producttesten kunnen zowel gericht zijn op de technische als emotionele aspecten van een product. Men kan vragen stellen over prijs, merknaam, verpakking, kwaliteit, geur, smaak, etc. Dit kan in de vorm van een kwalitatief onderzoek (groepsdiscussies, diepte-interviews) of kwantitatief onderzoek (face-to-face op locatie, in-home onderzoek, centrale locatie test)

Smaakonderzoek kan onderdeel zijn van een producttest en kan uitgevoerd worden onder willekeurige respondenten. Bijvoorbeeld door passanten in een winkelstraat aan te spreken en ze te vragen mee te doen aan een smaakonderzoek. Iets wat Inview veelvuldig doet op al haar locatie in Amersfoort.

Wanneer smaakonderzoek wordt uitgevoerd om verschillen te analyseren van een bepaald product, gebeurt dit meestal blind. In een blind smaakonderzoek weten de proevers niet wat zij proeven. De producten die de respondenten gaan proeven worden identiek gepresenteerd. Soms komt ook een dubbel-blind smaakonderzoek voor. Hierbij weet ook de interviewer die het product presenteert niet wat het product is. Hierdoor is onpartijdigheid van de interviewer gegarandeerd.

Home-usage onderzoek

Wanneer respondenten thuis bepaalde producten testen en hierover vragen beantwoorden, spreken we van home-usage onderzoek.
Bij deze vorm van onderzoek ontvangen respondenten producten thuisgestuurd, of halen zij deze op bij één van onze onderzoekslocaties, zodat zij die in hun eigen omgeving kunnen testen. In de meeste gevallen vullen zij daarna een online vragenlijst in (per product) of worden zij telefonisch benaderd door een interviewer om hun mening na het gebruik te delen.
Een scala aan producten zijn geschikt voor deze vorm van onderzoek.
Ook is het mogelijk om producten door meerdere personen uit een huishouden te laten testen. 

Inview kan bij alle fases ondersteuning bieden en heeft een uitgebreid consumentenpanel met landelijke dekking die zij hiervoor kunnen inzetten.

Online onderzoek

Tegenwoordig wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van online onderzoek. 
Inview heeft de mogelijkheid om niet alleen de werving te verzorgen, maar ook om een platform aan te bieden waarop zonder moeite elke (meerdaagse) communicty gehost kan worden.

Wij werken samen met een partij die al jaren werkt met de HUB. Dit platform biedt eindeloos veel mogelijkheden om online communities in goede banen te leiden. 
Onderzoekers hebben een eigen omgeving waarin ze opdrachten kunnen plaatsen en de voortgang kunnen monitoren. Daarnaast kan er individueel gechat worden met respondenten per opdracht en is het mogelijk om focusgroepen en IDI's te verzorgen vanaf dit platform. 

Het is mogelijk om in te stellen wat men wel en niet van elkaar kan zien. Op die manier kan het platform ingericht worden naar wens van jouw opdrachtgever. 

Verpakkingsonderzoek

Bij een verpakkingsonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de aspecten van een product die tezamen de verpakking vormen. Voorbeelden van dit soort aspecten zijn:

 • Design van een product: het ontwerp van een verpakking moet aansluiten op het concept, kleuren en afbeeldingen staan hierbij centraal.
 • De vorm van een product en het gebruiksgemak. Voor sommige producten is het belangrijk dat de verpakking eenvoudig open gaat, soms ook dat iets weer gemakkelijk gesloten kan worden. Het kan belangrijk zijn dat een verpakking zorgt voor een handige dosering van het product. In een ander geval moet iets eenvoudig vast te houden zijn, ook bijvoorbeeld voor kinderen en het kan belangrijk zijn dat een product eenvoudig in de koelkast past of op een efficiënte manier in de schappen kan worden gezet.
 • Het formaat van een product is van groot belang want hoe groot moet een verpakking zijn? Aan welke omvang of hoeveelheid heeft de consument behoefte?
 • De invloed van de positie van het product in het supermarkt schap

Verpakkingsonderzoek is voornamelijk maatwerk, omdat elk product weer anders is en in een andere markt wordt afgezet. De onderzoeksmethode hiervoor kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn.

Verpakkingsonderzoek kan door middel van eyetracking, accompanied shopping, schappentest op centrale locatie, face-to-face of selfcompletion met gebruik van laptop of tablet.

Mysteryshopping/Mystery calling

Bij een mysteryshopping of mystery calling onderzoek doorloopt een mysteryshopper (mystery guest), die zich voordoet als een alledaagse klant, het gehele consumentenproces of onderdelen hiervan. Dit gebeurt aan de hand van vooraf opgestelde scripts en evaluatieformulieren. Op deze wijze analyseert hij/zij zaken zoals de klantgerichtheid, de faciliteiten, commerciële vaardigheden en de correctheid van medewerkers. Ook kan de (telefonische) wachttijd worden gemeten.

Resultaten die veelal worden verkregen door mysteryshopping onderzoek, zijn:

 • Propositie verbetering: mysteryshopping kan de propositie verbeteren, omdat hiermee de redenen van (on)tevredenheid van consumenten wordt achterhaald.
 • Extra motivatie: communiceren van resultaten (verwachtingen) door de organisatie aan medewerkers, kan leiden tot extra motivatie voor een optimale prestatie.
 • Inzicht in vorderingen: er wordt inzicht verkregen in het effect van trainingsprogramma's en andere beleidsmaatregelen.

Mysteryshoppers en – callers nemen waar, luisteren, doen aankopen, ruilen of hebben een klacht. Daarbij zullen zij het gehele, of een deel van het consumentenproces anoniem en objectief observeren.

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheid is voor veel bedrijven van groot belang, omdat kwaliteit en tevredenheid noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de prestaties. Met een tevredenheidsonderzoek kan de tevredenheid van een bepaalde doelgroep (klanten, medewerkers, leveranciers of de maatschappij) van een organisatie, product of dienst in kaart worden gebracht. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden er conclusies getrokken, die tevens het uitgangspunt vormen voor een optimalisatie van de tevredenheid onder klanten, welke vervolgens moet bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsresultaten.

Imago-onderzoek / Naamsbekendheidonderzoek

Een imago-onderzoek brengt in kaart welk beeld de omgeving van een organisatie heeft. Het beeld dat de omgeving van een organisatie heeft, hangt nauw samen met diverse factoren die het succes van een organisatie bepalen. Een voorbeeld van een succesbepalende factor is de reputatie van een organisatie. Het opbouwen van zowel een goede reputatie als imago kan jaren duren, maar kan in één dag verloren gaan. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is inzicht in het imago van de organisatie uitermate belangrijk.

Een naamsbekendheidonderzoek geeft een organisatie inzicht in de bekendheid van haar organisatie, producten/diensten en/of merk. Het begrip wordt vaak in kaart gebracht aan de hand van de volgende soorten bekendheid: spontane en geholpen bekendheid. Spontaan is: de respondenten noemen uit zichzelf namen, waarbij het top-of-mindniveau van de bekendheid eveneens in kaart is te brengen.

Geholpen is: de respondenten wordt een lijst met namen van bedrijven of merken voorgelegd, met de vraag of zij deze kennen.

Het verkrijgen van een hoge naamsbekendheid is belangrijk voor een organisatie, omdat een hoge naamsbekendheid ervoor kan zorgen dat klanten gemakkelijker voor een bepaald bedrijf of een merk kiezen. Het gaat dan in eerste instantie niet meer om de kenmerken van het bedrijf of het merk, maar om het gevoel dat de klant krijgt bij het lezen of horen van de naam. Ook dat is vaak een onderdeel van een naamsbekendheidonderzoek: ingaan op de waardering en het imago van een bedrijf of merk.

Evenementenonderzoek

Evenementen zijn niet alleen bedoeld om het (grote) publiek te vermaken of om nationale feesten te vieren. Ze richten zich op de promotie & marketing van producten, diensten en branches of hebben tot doel om informatie en kennis uit te wisselen of om de beleving van kunst & cultuur te bevorderen. Evenementen vertegenwoordigen een economische waarde.

Gangbare onderwerpen van onderzoek met betrekking tot evenementen zijn:

 • het meten van het aantal bezoekers en bezoekersprofielen (sociaaldemografische kenmerken, herkomst, bezoekredenen)
 • het meten van de waardering, beleving en imago van het evenement en van de organisatie
 • het meten van bestedingen van bezoeker of aantal leads en verkopen van exposanten
 • het inventariseren van het aantal en soort exposanten naar hoofdactiviteit of branche (typisch voor beursonderzoek)
 • onderzoek naar de veiligheid, voornamelijk bij grote bezoekersaantallen

Het is ook mogelijk dat wij enkel persoonsgegevens verzamelen om op een later moment een uitgebreidere vragenlijst af te nemen (digitaal of telefonisch). Het vervolgtraject kan dan ook door Inview uitgevoerd worden, maar dit hoeft niet.

Eye tracking onderzoek

Eye tracking is een onderzoeksmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van een complexe techniek die laat zien wat respondenten bekijken en hoe zij dit bekijken. Eye tracking kan ingezet worden als onderdeel van usability test van bijvoorbeeld websites en apps. Maar daarnaast wordt het ook gebruikt binnen verpakkingsonderzoek en productonderzoek. Het kan zowel op locatie in winkels (denk aan supermarkten en andere winkelschappen), maar ook op een centrale locatie waarbij gebruik gemaakt wordt van projectie, een nagebouwd schap of juist een (levensechte) foto van een schap, product e.d.

Eye tracking kan met een eye tracking bril of screen-based. Voor beide apparaten heeft Inview medewerkers intern opgeleid. Apparatuur wordt aangeleverd door de klant.

Mobiliteitsonderzoek

Er zijn verschillende aspecten waar onderzoek naar gedaan kan worden bij mobiliteitsonderzoek. Zo kan het zijn dat er reizigers bij de in- en uitgang van een station geteld moeten worden. Of het aantal reizigers die een vervoersmiddel betreden of verlaten per halte/station. Het kan zijn dat er geïnventariseerd moet worden met welk vervoersbewijs de reizigers reizen. En weer een ander voorbeeld is een klanttevredenheidsonderzoek afnemen bij de reizigers tijdens de reis. Ook komt het voor dat gedurende een bepaalde periode de dienstregeling van het openbaar vervoer geregistreerd moet worden.

Zo zijn er tal van redenen en mogelijkheden om mobiliteitsonderzoek uit te voeren.

Informeer naar de prijzen en mogelijkheden

>>Vormen van onderzoek

Wij helpen u graag verder

neem contact op